Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelvoorkomende vragen met bijbehorende antwoorden. De vragen zijn verdeeld in de volgende categorien:


Algemene vragen

Ik ben mijn inloggegevens voor Mijn UBN kwijt, hoe kan ik nieuwe gegevens aanvragen?
Ben je jouw wachtwoord kwijt, klik hier.
Ben je vergeten welk e-mailadres je gebruikt om in te loggen, neem dan contact op met jouw vestiging.
^ Terug naar boven

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?
Je kunt jouw gegevens inzien en wijzigen via Mijn UBN. Een wijziging van je rekeningnummer moet je echter altijd apart doorgeven. Hiervoor kun je langs gaan bij één van onze vestigingen of je kunt dit per e-mail doorgegeven. In beide gevallen hebben we de volgende informatie nodig: het nieuwe rekeningnummer, een kopie van jouw nieuwe bankpas, jouw gegevens en de datum per wanneer het rekeningnummer in gebruik wordt genomen.
^ Terug naar boven 

Wat kan UBN Uitzendbureau voor mij betekenen?
Wij bemiddelen in logistieke, industriële en administratieve banen tot en met MBO-niveau. Of het nu gaat om een baan met of zonder opleiding, vast of tijdelijk, parttime of fulltime, wij helpen graag. Hierbij kiezen wij voor een persoonlijke en betrokken benadering waarbij jouw wensen én eisen centraal staan, zodat wat jij wilt, werkelijkheid wordt. Dat is wat wij willen, dat is wat wij kunnen, dat is wat wij doen!
^ Terug naar boven 

In welke segmenten is UBN Uitzendbureau werkzaam?
Wij bemiddelen in logistieke, industriële, administratieve en horecabanen tot en met MBO-niveau.
^ Terug naar boven 

Zijn er kosten voerbonden aan bemiddeling via UBN Uitzendbureau?
De bemiddeling die wij doen is altijd gratis. Volgens Art.1.C. van de Wet Waadi mogen intermediairs geen vergoedingen vragen voor de bemiddeling van arbeidskrachten.
^ Terug naar boven 

Kan ik trainingen of cursussen volgen via UBN Uitzendbureau?
Er zijn mogelijkheden om via UBN trainingen of cursussen te volgen. Neem hierover contact op met je vestiging, zij kunnen je precies vertellen wat al dan niet mogelijk is.
^ Terug naar boven 

Waar en op welke wijze kan ik terecht met een klacht?
Heb je een klacht, dan horen wij dat graag. Je kunt hierover contact met jouw vestiging opnemen. Ook kun je online je klacht kenbaar maken via het stellen van een vraag.
^ Terug naar boven 

 

Solliciteren

Hoe kan ik het beste solliciteren?
Dit kun je direct online doen of door langs te gaan bij de vestiging. Uitgebreide informatie over solliciteren vind je hier.
^ Terug naar boven 

Wanneer kan ik reactie verwachten op een sollicitatie?
Je krijgt van ons altijd binnen drie werkdagen een reactie.
^ Terug naar boven

Wat moet ik meenemen naar een intakegesprek bij UBN?
Een intake bij ons is niet anders dan een gewone sollicitatie, je moet dus net zo voorbereid op het gesprek verschijnen. Neem daarom altijd je diploma’s, certificaten, geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs), BSN-nummer en bankrekeningnummer mee voor het geval je aan de slag kan gaan.
^ Terug naar boven

Wat is de beste manier om mijn CV op te stellen?
Je begint je CV altijd met je persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, telefoon (vast en mobiel), geboortedatum, geslacht en e-mail adres. Daarna vermeld je alle opleidingen, cursussen en trainingen die je hebt gevolgd. Begin altijd met je meest recente opleiding. Hierbij kun je ook vermelden of je het bijbehorende diploma / certificaat hebt behaald. 

Aansluitend vermeld je per werkgever jouw werkervaring. Dit maakt het overzichtelijk. Begin ook hier eerst met je meest recente werkervaring. Heb je heel veel verschillende banen gehad? Vermeld dan alleen bij de relevante ervaring de details. 

Tot slot kun je nog overige activiteiten en interesses benoemen. Denk hiervoor aan taal- en computerkennis, hobby’s en sporten, maar ook of je een rijbewijs of typediploma hebt. 

Meer tips en een voorbeeld CV vind je hier.
^ Terug naar boven 

Salaris

Wanneer betaalt UBN mijn salaris?
Iedere maandag verwerken wij de gewerkte uren en geven opdracht tot betaling. In de meeste gevallen zal jouw salaris uiterlijk woensdag op je bankrekening staan.

Bij feestdagen die op maandag of dinsdag vallen, zullen de betalingen ook later op je bankrekening staan.
^ Terug naar boven 

Wat moet ik doen als het aantal uitbetaalde uren niet klopt?
Neem hierover contact op met je vestiging. Zij kunnen indien nodig de declaratie wijzigen.
^ Terug naar boven

Waarom is mijn salaris niet betaald?
Dit kan verschillende redenen hebben.  Wij adviseren je daarom hierover altijd contact op te nemen met je vestiging.
^ Terug naar boven 

Wordt mijn loon doorbetaald bij feestdagen.
Je hebt recht op loondoorbetaling op Tweede Paasdag, Hemelvaart, Koninginnedag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. Voor Fase A uitzendkrachten wordt hiervoor de feestdagreservering ingezet, indien voldoende opgebouwd. Indien onduidelijk is of de feestdag valt op een dag welke je normaal gewerkt zou hebben, wordt gekeken naar jouw werkpatroon in de laatste 13 weken.

Deze feestdag wordt een week later uitbetaald.
^ Terug naar boven 

Hoe wordt de salarishoogte per functie bepaald?
Iedere opdrachtgever geeft een indicatie af voor de openstaande functie en doet dit conform eigen CAO en/of salarishuis. Met behulp van de Bruto / Netto calculator kun je ook een berekening maken van je salaris.
^ Terug naar boven 

Moet ik de loonheffingskorting door UBN Uitzendbureau laten toepassen?
De loonheffingskorting is een korting op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Als je de korting laat toepassen hoeft er minder afgedragen te worden en hou je dus meer nettoloon over. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Wij adviseren je om de loonheffingskorting te laten toepassen door die werkgever of uitkeringsinstantie waar je het meest verdient.
^ Terug naar boven 

Vakantiegeld 

Wat is vakantiebijslag en wanneer wordt deze uitbetaald?
Vakantiebijslag is hetzelfde als vakantiegeld. Je vakantiegeld wordt één keer per jaar in juni automatisch uitgekeerd. De hoogte hiervan is 8% van het feitelijk loon. 

Bij het einde van je dienstverband wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch aan je overgemaakt, samen met een eventueel tegoed aan vakantie-uren.

Alle informatie over je reserveringen vind je hier.
^ Terug naar boven 

 Heb ik recht op vakantiegeld? Hoeveel is dit?
Ja, je hebt recht op vakantiegeld. Je bouwt 8% op over je verdiende bruto inkomen.
^ Terug naar boven 

 Wanneer kan ik mijn vakantiegeld verwachten?
Je vakantiegeld wordt één keer per jaar in juni automatisch uitgekeerd. De hoogte hiervan is 8% van het feitelijk loon. 

Bij het einde van je dienstverband wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch aan je overgemaakt, samen met een eventueel tegoed aan vakantie-uren. Alle informatie over je reserveringen vind je hier.
^ Terug naar boven 

 

Werkbriefje / Loonstrook / Jaaropgave

Hoe vul ik mijn werkbriefje / urendeclaratie in?
Alle informatie over je werkbriefje vind je hier.
^ Terug naar boven 

 Waar kan ik mijn salarisstrook / loonstrook vinden?
Alle informatie over je salaris- / loonstrook vind je hier.
^ Terug naar boven 

Ik begrijp de opbouw van mijn loonstrook niet, waar kan ik een uitleg terugvinden? 
Een voorbeeld loonstrook met uitgebreide toelichting vind je hier.
^ Terug naar boven 

 Wanneer is mijn jaaropgaaf beschikbaar?
Ieder jaar rond februari worden jaaropgaven online beschikbaar gesteld. Je kunt jouw jaaropgave van het voorgaande jaar vanaf begin maart terugvinden in de Mijn UBN-omgeving.
^ Terug naar boven 

 

Pensioen

Wanneer heb ik recht op deelname aan het pensioen?
Als je 21 jaar of ouder bent en meer dan 26 weken werkzaam bent via een uitzendorganisatie begin je pensioen op te bouwen. Klik hier voor meer informatie over pensioenopbouw.
^ Terug naar boven 

Bij welk pensioenfonds ben ik aangesloten?
Wij zijn aangesloten bij pensioenfonds StiPP. Bekijk hier meer informatie over pensioenopbouw.
^ Terug naar boven 

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?
Dit kun je vinden op het pensioenoverzicht dat ieder jaar tussen juni en augustus naar je toe wordt gestuurd 
^ Terug naar boven 


Werken voor UBN

 

Ik heb een formulier dat door mijn werkgever ingevuld moet worden. Hoe kan ik dit laten doen?
UBN is je werkgever, dus je kunt dit formulier naar ons mailen, opsturen of hiervoor even bij ons langskomen. Mail of stuur je het formulier op, doe dit dan onder vermelding van je naam en de bedrijfsnaam van je opdrachtgever. Wij vullen het formulier voor je in en sturen het naar je terug.
^ Terug naar boven 

Wat moet ik doen als ik mijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen?
Om te beginnen vragen wij je om de UBN vestiging waarbij jij staat ingeschreven te informeren over het feit dat je wilt stoppen met werken. Je wordt dan gevraagd om dit ook schriftelijk (mag per E-mail) te bevestigen. Daarnaast moet je rekening houden met je opzegtermijn. Gedurende deze periode ben je nog verplicht om te werken.
^ Terug naar boven 

Waar vind ik een kopie van de CAO voor Uitzendkrachten?
Op de website van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) staat de meest recente versie van de CAO voor uitzendkrachten. Hierin staan je rechten en plichten in beschreven.
^ Terug naar boven 

 

Vrije dagen

Hoe weet ik hoeveel dagen vakantie ik heb opgebouwd? Hoe vraag ik dit aan?
Je totaal aantal vakantiedagen kun je vinden onder cumulatieve vakantiedagen op je loonstrook. Wanneer je dit bedrag deelt door je uurloon weet je exact hoeveel dagen je hebt opgespaard.
Je kan uitgaan van 2 vakantiedagen per fulltime gewerkte maand.
^ Terug naar boven 

Hoe kan ik vakantiedagen aanvragen
Vakantiedagen kun je aanvragen bij jouw vestiging. Alle informatie hierover, vind je hier.
^ Terug naar boven 

 Heb ik recht op een vrije dag bij een bijzondere gelegenheid?
De CAO voor uitzendkrachten schetst een aantal situaties (o.a. verhuizing, geboorte, sterftegeval) waarbij je recht hebt op vrije dagen en je salaris wordt doorbetaald over de uren die je normaal op die dag zou hebben gewerkt. Voor uitzendkrachten met uitzendbeding (Fase A) wordt hiervoor de reservering voor kort verzuim en buitengewoon verlof ingezet, indien voldoende opgebouwd.
^ Terug naar boven 

 

Ziek- / Betermelden

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Word je ziek, dan moet je voor negen uur 's morgens telefonisch jouw UBN vestiging informeren en minimaal een half uur voor aanvang bij  de opdrachtgever waar je werkzaam bent. De complete procedure voor een geldige ziekmelding staat hier.
^ Terug naar boven 

Hoe meld ik mij beter?
Een betermelding doe je op dezelfde manier als een ziekmelding. Je meldt bij jouw UBN vestiging dat je weer kunt werken en wij nemen dan contact op met de opdrachtgever.
^ Terug naar boven